UMAWIANIE WIZYT
Zapisu na wizytę można dokonywać:
od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00-18:00
• telefonicznie pod numerem: 666-364-277,
przez całą dobę poprzez:
• maila: biuro@masazkregoslupa.com,
• stronę internetową: www.masazkregoslupa.com.
Pacjenci zapisywani są na wizyty w wolnych i dogodnych terminach dla pacjenta i terapeuty.
Dla dobra i bezpieczeństwa pacjenta nie wykonuje się szczegółowych konsultacji przez telefon.
Konsultacja, wydawanie szczegółowej opinii oraz terapia może się odbyć wyłącznie podczas bezpośredniego kontaktu terapeuta-pacjent.

CZAS PRZYBYCIA NA WIZYTĘ
Na umówiony zabieg należy przybyć 10 minut przed umówioną wizytą w celu wcześniejszego, odpowiedniego przygotowania się do niego. Czas poświęcony na czynności przygotowawcze podczas zaplanowanej wizyty jest stratą efektywnego czasu zabiegu.

ODWOŁYWANIE WIZYT
Pacjent zawsze ma prawo do zmiany lub odwołania terminu wizyty bez ponoszenia żadnych kosztów pod warunkiem wcześniejszego (tj. min. 1 pełny dzień roboczy) powiadomienia Gabinetu MRK-YUMEIHO o zaistniałym fakcie.
Przy zmianach dokonanych po godzinie 18:00 w dniu poprzedzającym datę umówionej wizyty lub w dniu wyznaczonej wizyty, naliczona zostanie kwota wysokości 100% wartości zabiegu pokrywająca koszty gotowości terapeuty do wykonania niezaszłej terapii.
Pacjent jest zobowiązany pokryć ten koszt podczas kolejnej wizyty w gotówce lub poprzez przelew bankowy w dniu poprzedzającym wizytę na konto:
RAFAŁ KRZYŻOWSKI MRK-YUMEIHO
80 1240 1040 1111 0010 9287 4292;
Bank Pekao S.A., III o/w Warszawie.

W dni wolne od pracy rezygnację z wizyty należy zgłosić w formie wiadomości głosowej lub tekstowej (sms) pod numerem 666-364-277, lub drogą mailową na adres: biuro@masazkregoslupa.com.
W pozostałe dni rezygnacja z wizyty odbywa się tylko drogą telefoniczną, lub tekstową (sms).

SPÓŹNIENIA LUB NIE PRZYBYCIE NA WIZYTĘ
Spóźnienie powyżej 20 minut, bez dodatkowej informacji ze strony pacjenta jest traktowane jako rezygnacja z wizyty i rozpatrywane jako wizyta nieodwołana.
Nieodwołanie lub nieprzybycie na umówiony zabieg bez wcześniejszego poinformowania o nieobecności skutkuje zobowiązaniem pacjenta do uiszczenia zapłaty 100% wartości zabiegu  pokrywającego koszty gotowości terapeuty do wykonania niezaszłej usługi i rezerwacji umówionego terminu.
Pacjent jest zobowiązany pokryć ten koszt podczas kolejnej wizyty w gotówce lub poprzez przelew bankowy przed rozpoczęciem wizyty.

STRÓJ NA ZMIANĘ
Na terapię należy zabrać ze sobą wygodny strój: luźne spodnie (np. dresowe lub z lycry) i koszulę z długimi rękawami oraz skarpety na zmianę.
Czynności związane z przygotowaniem do wizyty powinny odbywać się w czasie poprzedzającym zabieg. Gabinet nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy należące do pacjentów pozostawione bez nadzoru.

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH
Pacjent wyraża zgodę na przetworzenie swoich danych w bazie Pacjentów MRK-YUMEIHO wypełniając stosowny dokument podczas pierwszej wizyty.
Dane wykorzystywane są jedynie w celu komunikowania się z Pacjentem w kwestiach związanych z działalnością terapeutyczną MRK-YUMEIHO.