Masaż Akupresurowy polega na masażu uciskowym określonych fragmentów ciała.
Nacisk na poszczególne punkty akupresury wywołuje reakcje obwodowego i ośrodkowego układu nerwowego. Impulsy powstające przy ucisku zakończeń nerwowych poprzez korę mózgową są propagowane do chorych narządów połączonych z uciskanym punktem. Uzyskuje się dzięki temu poprawę funkcjonowania narządu oraz zmniejszenie bólu związanego z nękającym go schorzeniem.

Masaż Akupresurowy wykonuje się opuszkami palców odpowiednio dostosowując siłę ucisku do stanu chorego i jego wieku. Określone punkty akupresury masuje się od jednej do dwóch minut.
Podczas wykonywania tego rodzaju masażu stosuje się metodę hamującą bądź pobudzającą.
W wypadku masowania dzieci i ludzi o słabej budowie ciała najczęściej stosuje się opukiwanie opuszkami palców. Często stosuje się również ucisk paznokciami, który powoduje silniejsze bodźce docierające do punktów akupresury.
Zabieg akupresury przeprowadzany jest w miejscu ciepłym i dobrze przewietrzonym.
W zależności od masowanych punktów pacjent może stać, siedzieć bądź leżeć – ważne jest, aby pozycja, w jakiej się znajduje była dla niego wygodna.