Głównym celem zabiegu refleksoterapii jest wzmocnienie całego organizmu, poprzez wzmocnienie sił witalnych tak, aby mógł się on przeciwstawić chorobie lub nie dopuścić do tego, by choroba się rozwinęła.

Refleksoterapia jest skuteczną i bezpieczną metodą terapii. Wywodzi się ona z dawnej medycyny chińskiej i jest pochodną akupunktury.

Terapia ta polega na uciskaniu palcem odpowiednich punktów na stopach, głowie, dłoniach, twarzy i uszach zwanych receptorami. Receptory są to unerwione miejsca mające ścisły związek z określonymi organami. Każdemu z tych punktów odpowiada określony organ, narząd wewnętrzny bądź część ciała. 

Pobudzanie receptorów i punktów akupresury na meridianach pomaga wyeliminować blokady i pobudzić krążenie energii i krwi która ożywia cały organizm i przywraca zaburzoną harmonię w ciele człowieka.

UWAGA!

W refleksoterapii nie diagnozuje się i nie wyodrębnia choroby w pojęciu zachodniej medycyny klasycznej ani nie leczy się jej objawowo. Nie skupia się również na stwarzającym problem narządzie czy układzie, ale rozważa zaistniałą dolegliwość w kontekście całego organizmu.

Warto mieć na uwadze bardzo ważny fakt, że terapeuta nie leczy pacjenta wg standardów medycyny konwencjonalnej, która poprzez obowiązujące prawo zarezerwowana jest dla lekarzy, nie diagnozuje choroby według standardów medycyny zachodniej, nie leczy konkretnej dolegliwości, nie wystawia recept ani nie przepisuje leków. Jego zadanie polega na czymś o wiele istotniejszym tj. na pobudzeniu ogromnej potęgi sił witalnych jakie są zgromadzone w organizmie do stworzenia warunków sprzyjających samoleczeniu organizmu poprzez uzyskanie niezakłóconego przebiegu energii życiowej Qi (chi) w meridianach.