• Osoby z wszczepionym rozrusznikiem serca albo innymi elektronicznymi implantami
  • Zaburzenia czynności serca
  • Otwarte rany na stopach
  • Epilepsja (padaczka)
  • Dzieci do lat 10
  • Ciąża